5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “SHAPE THE FUTURE TEACHER

Στην πόλη Baune της Βουργουνδίας στη Γαλλία βρέθηκαν εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ Καλαμπάκας όπου πραγματοποιήθηκε η 5η δια ζώσης συνάντηση του προγράμματος ERASMUS+ με θέμα «Διαμορφώνοντας τον δάσκαλο του μέλλοντος» (SHAPE the future teacher) από τις 14-18 Νοεμβρίου 2022.

Στη συνάντηση οι εκπαιδευτικοί, μαζί με τους εταίρους τους από Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία και εκπαιδευτικούς της Επιστημονικής Ένωσης Δια Βίου Εκπαίδευσης (Ε.Ε.ΔΙ.Β.Ε.),  επιμορφώθηκαν από την ομάδα του σχολείου υποδοχής,  Lycée Polyvalent Clos Maire, στην υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων με θέμα την οικολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων σε αυτά.

Οι γνώσεις που αποκόμισαν επικεντρώνονταν στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης μέσω τριών αξόνων: α) τη δημιουργία ενός “escape game” μέσα απο το οποίο οι μαθητές, εμπλεκόμενοι σε εργαστηριακές δραστηριότητες σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος θα προβληματιστούν και θα αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της βιώσιμης ανάπτυξης  στην καθημερινή τους ζωή β) τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα του σχολείου τους ύστερα από έρευνα και συλλογή δεδομένων με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών και γ)την εξοικείωση με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης όπως αυτοί έχουν διατυπωθεί απο τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών , το βαθμό που αυτοί επιτυγχάνονται και την πρόταση τρόπων επίτευξής τους στο σχολικό  περιβάλλον με τη δημιουργία ενός τηλεοπτικού ρεπορτάζ.

Επιπλέον, η συνάντηση εμπλουτίστηκε με εκπαιδευτικές επισκέψεις στην περιοχή, συνδεδεμένες με τη θεματική της επιμόρφωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου ανακύκλωσης πλαστικών μπουκαλιών “Infineo”, όπου οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν  διά ζώσης  τα στάδια ανακύκλωσης πλαστικού και να ενημερωθούν για την ανακύκλωση γενικότερα και τους στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στον ελεύθερο τους χρόνο οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή και ήρθαν σε επαφή με την κουλτούρα της Γαλλίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο γαλλικό σχολείο υποδοχής για την θερμή φιλοξενία, την οργάνωση και υλοποίηση μιας εξαιρετικής σε ποιότητα εκπαιδευτικής επιμόρφωσης, σε απόλυτη συνάφεια με τους στόχους του προγράμματος SHAPE.

Translate »
Scroll to Top