Ενημέρωση Edemos ΚΑ2

Ο συλλογος διδασκόντων ενημερώθηκε για το σχέδιο ERASMUS+ ΚΑ210 small scale με τίτλο “E-citizneship and Democracy for Europe’S benefit”. Ο βασικός σκοπός του σχεδίου είναι να εξοικειώσει τους μαθητές των σχολείων με την εξέλιξη της δημοκρατίας και τις σύγχρονες δημοκρατικές διαδικασίες σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Στο πλαίσιο την συνάντησης δημιουργηθηκε η παιδαγωγική ομάδα του σχεδίου.

Translate »
Scroll to Top